< >
   

RAGNAR NURKSE (1907-1959)

Arenguökonoomika üks alusepanijaid Ragnar Nurkse on tõenäoliselt rahvusvaheliselt mõjukaim Eestist pärit sotsiaalteadlane. Instituudi missioon on Nurkse töö tuntuse hoidmine ja tõstmine nii Eestis kui ka mujal maailmas. Loe edasi >>


 

TEHNOLOOGIA VALITSEMINE

Unikaalne ingliskeelne MA & PhD õppekava toetub kolmele sambale – tehnoloogiline areng ja innovatsioon, avalik haldus ja poliitikad ning majandus. Loe edasi >>

 

TEADUSTÖÖ

RNI's tegeletakse muu hulgas Horizon 2020 ja 7. raamprogrammi (FESSUD, COCOPS, LIPSE, FINEST Twins) ja teiste teadusprojektidega, mida rahastavad erinevad siseriiklikud (siht- ja baasfinantseerimine, ETAG grandid) ning rahvusvahelised allikad. Loe edasi >>


 

ARVAMUSLOOD & ANALÜÜSID

RNI teadlaste päevakajalisi arvamusi koondab blogi vormis Nurkse Ideedepank, poliitikaanalüüside seerias Tehnoloogia & Valitsemine pakutakse RNI teadustegevuse põhjal soovitusi riiklike poliitikate paremaks korraldamiseks.