Geenitehnoloogia instituut

GTI loodi geenitehnoloogia keskusena Keemiateaduskonna juurde 1997. aastal. 2002. a. muutus geenitehnoloogia keskus matemaatika-loodusteaduskonna struktuuriüksuseks ning ühtlasi formeeriti ümber geenitehnoloogia instituudiks. Instituudi koosseisu kuulub 4 õppetooli:

  • geenitehnoloogia õppetool, juhataja prof. Erkki Truve
  • genoomika ja proteoomika õppetool, juhataja prof. Peep Palumaa
  • molekulaarbioloogia õppetool, juhataja prof. Tõnis Timmusk
  • molekulaardiagnostika õppetool, juhataja prof. Lilian Järvekülg. 
Instituudi direktori kt. on dotsent Vello Tõugu.
Esimeseks instituudi direktoriks oli professor Erkki Truve.
Instituudis töötab hetkel ~100 inimest, sh. 6 professorit. 35 töötajat on PhD kraadiga.