Instituudist

Küberneetika Instituut on tegev teadus- ja arendustöös, samuti doktoriõppes. Instituudis uuritavate väga erinevate teadusalade (mehaanika ja rakendusmatemaatika, juhtimissüsteemid, arvutiteadus) ühiseks tunnuseks on matemaatiliste meetodite rakendamine.

Instituudi teadus- ja arendustöö rahastamine on peaaegu üleni projektipõhine. Eesti-siseselt on meie peamisteks rahastusallikateks Haridus- ja Teadusministeeriumi baasfinantseerimine (suhteliselt väikesemahuline, aga sellegipoolest konkursi alusel jaotatav) ja sihtfinantseeritavad teadusteemad. Olulise osa rahastusest annavad Euroopa Liidu (struktuurifondide ja raamprogrammide) projektid.

kõik teated

Teated

Konverentsid