• Kontakt

  Aadress: U03B-309, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
  e-post: ehitustootlus at ttu dot ee
  telefon: 620 2454; 620 2451
  Instituut avatud E-R: 10.00-12.00; 13.00-16.00

  Meie instituudi juures kaitsevad oma lõputööd tööstus- ja tsiviilehituse eriala õppekava järgi õppinud üliõpilased, kes saavad peale edukat kaitsmist magistrikraadi ja alates 2013.a lisaks diplomeeritud ehitusinseneri, tase 7 esmase kutse üldehituses.

  Eestis töötab ligikaudu 2000 ehitusinseneri, kelle erialase töö haridusliku aluse moodustab suures ulatuses ehitustootluse instituudi poolt õpetatav. Tulevastel ehitusinseneridel on võimalus spetsialiseeruda valitavate õppeainete järgi kas ehitustehnika või ehitusmajanduse ja -juhtimise suunale. Üliõpilane peaks mõtlema erialase profileerimise peale esimestest aastast alates, et lülituda ülikooli juures toimivatesse projektidesse ja uurimistöösse.  Ei maksa unustada, et ehitusliku projekteerimisega tegutseb ligikaudu viiendik lõpetajatest. Seejuures saavad projekteerimisalase ettevalmistuse ka need lõpetajad, kes valivad ehitusmajanduse ja -juhtimise suuna.