TÄHTIS

MUUDATUSED ALATES 1. APRILLIST

1. aprillist 2016 muutus logistikaõppe staatus TTÜ akadeemilises struktuuris.

Vaata siit.
 

LOGISTIKA SUVEKOOL 2016!

24.-26. augustil 2016

toimub neljas logistika suvekool.

Vaata siit:
ttu.ee/logistikasuvekool
 

LOGISTIKAINSTITUUT ON IT-MAJAS

Leia meid IT maja (Akadeemia tee 15a) 2. trepikoja II korruselt.

TULE ASTU LÄBI!

OTSID PRAKTILIST VÄLJUNDIT KOOLITARKUSELE?

Vaata värskeid
töö- ja
praktikapakkumisi!

 

AKTUAALNE

PROJEKTID

     

Logistika  

INSTITUUDIST

Alates 2012. aasta veebruarist koordineerib TTÜs logistikavaldkonna õppe- ja teadustööd Logistikainstituut.

Instituudi eesmärk on pakkuda maailmatasemel logistika-, transpordiplaneerimise ja tarneahelajuhtimise-alast kõrgharidust, teha teadustööd ning olla koostööpartneriks avalikule ning erasektorile.

Uuenenud logistikainstituudis on kolm teadus- ja õppesuunda:

 LOGISTIKA
 TRANSPORDIPLANEERIMINE
 TARNEAHELA JUHTIMINE

Logistikainstituudis saab õppida nii bakalaureuse-magistri-, kui ka doktoriõppes.

Päevases, õhtuses või avatud ülikooli õppevormis on aktiivselt kasutuses simulatsioonid ja kaasused, praktikad, külalislektorite programmid, ettevõttekülastused.

TTÜ ehitus-, majandus-, mehaanika ja informaatikateaduskondade koostöös arendatud ja õpetatavad õppekavad valmistavad ette logistikavaldkonna erialaspetsialiste.

Uus instituut teeb täiendusena tavapärasele õppe- ja teadustööle sammu lähemale ettevõtetele ja avalikule sektorile, võimaldades neil saada ülikoolilt sisendit, tellida uuringuid ja analüüse või osaleda koostöös ülikooliga suuremates riiklikes ja Euroopa Liidu rahastatavates teadus- ja arendusprojektides.

 LOGISTIKALABOR

Tudengite uurimisprojektid ja lõputööd | Ettevõttepõhised ja Mektory arendusprojektid | Analüüsid ja probleemilahendused | Rakenduslikud uurimused | Teadus- ja innovatsiooniprojektid | Euroopa Liidu suurprojektid