Tutvustus

Mehaanikainstituut tegeleb konstruktsioonide ning vedelikes (gaasides) aset leidvate protsesside uurimisega nii eraldiseisvalt kui koostöö piirimail. Konstruktsioonide valdkonnas õpetatakse ehituseriala tudengitele ehitusmehaanika ning tehnilise mehaanika aluseid, - põhiteadmised, milleta ei saa läbi ükski ehitusinsener. Vedelike (aero-) mehaanikas puututakse kokku hüdraulika aluste aga ka hüdro- ja aerodünaamika põhiprintsiipidega, mis on alusaineteks spetsialiseerumaks hoonete tehnovõrkude disainile või infrastruktuuride planeerimisele.