Tere tulemast Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituuti

Elektroonikainstituut (ELIN) on rahvusvaheliselt tunnustatud pooljuht- ja meditsiinielektroonika alal kõrgetasemelist teadust ja inseneriasjandust edendav instituut Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonnas. ELIN pakub oma teadus- ja õppelaborites keskkonda nii edukaks teadus- kui ka õppetööks arendamaks tõsiselt edasi meie kõigi võimeid ja oskusi pooljuhtseadiste ja mikroskeemide disaini, nano- ja medistsiinielektroonika uute lahenduste, spetsiifiliste signaalitöötluse meetodite kui ka bio-nano-info konvergentsi ja sümbioosi vallas. Teaduse ja tehnoloogia kiire areng nõuab aina suuremal arvul noori doktorikraadiga inimesi ja selle tegevuse edendamisele on ELIN pööranud suurema osa oma teotahtest ja materiaalsetest võimalustest.

Läbinud ELIN-is doktoriõppe või töötades meie juures järeldoktorandina olete te leidnud koha, kus teie professionaalsed ambitsioonid leiavad enamuses juhtudel positiivse lahenduse ja saavutatakse tase, millisele suure tõenäosusega mujal ei jõuta või jõutakse olulisemalt suurema energia- ja ajakuluga.

Loe lähemalt >>