Informaatikainstituudi ajalugu

Informaatikainstituudi ajalugu algab möödunud sajandil, täpsemalt aastast 1964, mil TTÜ majandusteaduskonna juurde loodi arvutustehnika kateeder (juhataja Karl Allik), mis 1966. aastal nimetati ümber arvutusmatemaatika kateedriks (juhataja Leo Võhandu). Samal aastal kutsuti ellu praeguste “Informaatika” ja “Äriinfotehnoloogia” erialade eelkäija “Majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise” eriala, mille esimesed õppurid diplomeeriti 1971. aastal. 1973. aastal jagunes kateeder majandusmatemaatika kateedriks ja infotöötluse kateedriks. Viimane püsis kuni septembrini 1992, mil TTÜ läks ametlikult üle uuele struktuurile ...

Loe edasi