Materjaliteaduse instituudi direktori valimiste väljakuulutamine ja valimiskomisjoni moodustamine

Tulenevalt Tallinna Tehnikaülikooli valimise ja atesteerimise eeskirja §dest 20 ja 21

1. Kuulutan välja materjaliteaduse instituudi direktori valimised.
2. Moodustan valimiskomisjoni järgmises koosseisus:

esimees – Andres Öpik, materjaliteaduse instituudi professor, teadus- ja arendusprodekaan
liikmed:
Malle Krunks, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaan, materjaliteaduse instituudi juhtivteadur;
Mare Altosaar, materjaliteaduse instituudi vanemteadur.

Sekretär ülesandeid täidab sekretär Rita Jaaguman

3. Kandideerimisavaldused esitada valimiskomisjoni esimehele. Tähtaeg 09.10.2015.

 

Malle Krunks
Dekaan
 

 

Uue põlve päikesepatarei- juhtivteadur Malle Krunks