Materjaliteaduse instituut

Materjaliteaduse instituut on TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna koosseisu kuuluv akadeemiline struktuuriüksus. Instituudi tegevusvaldkonnad on materjaliteadus, füüsikaline keemia ning materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad.

Instituudi struktuuri kuuluvad järgmised üksused:

  • Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool
  • Füüsikalise keemia õppetool 
  • Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslaboratoorium 

Materjaliteaduse Instituudi missioon on rahvusliku teadus- ja kõrghariduskeskuse väljakujundamine materjalide valdkonnas. See sisaldab endas Eesti Vabariigis vastava rahvusliku kompetentsi koordineerimist ja hoidmist, maailmatasemel teadustööd, uute teadus– ja tööstusspetsialistide kasvatamist materjalide valdkonnas Eesti ühiskonna ees seisvate majanduslike ja haridusprobleemide lahendamiseks.