Geenitehnoloogia instituut

GTI loodi geenitehnoloogia keskusena Keemiateaduskonna juurde 1997. aastal. 2002. a. muutus geenitehnoloogia keskus matemaatika-loodusteaduskonna struktuuriüksuseks ning ühtlasi formeeriti ümber geenitehnoloogia instituudiks. Instituudi koosseisu kuulub 4 õppetooli:

  • geenitehnoloogia õppetool, juhataja kt. dotsent C. Sarmiento
  • genoomika ja proteoomika õppetool, juhataja prof. P. Palumaa
  • molekulaarbioloogia õppetool, juhataja prof. T. Timmusk
  • molekulaardiagnostika õppetool, juhataja prof. L. Järvekülg. 
Instituudi direktoriks on alates aastast 2006 dotsent Andres Veske.
Esimeseks instituudi direktoriks oli professor Erkki Truve.
Instituudis töötab hetkel ~100 inimest, sh. 6 professorit. 35 töötajat on PhD kraadiga.