Keemiainstituudist


Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudis toimub õppe- ja teadustöö analüütilises, anorgaanilises, bioorgaanilises ja orgaanilises keemias, samuti biotehnoloogia, molekulaartehnoloogia ja rohelise keemia alal.

Instituut õpetab kursusi bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel ülalloetletud valdkondades, samuti õpetatakse keemia ja materjaliõpetuse kursust mitte-keemia erialade üliõpilastele.

Lisainfot keemiast ja  keemiainstituudist võib leida instituudi serverist.

Teated

Traditsiooniliselt valis TTÜ nõukogu teaduskomisjon 2015. aasta parimad õppejõud. Matemaatika - ja loodusteaduskonnast valiti  keemiainstituudi  anorgaanilie keemia dotsent Toomas Tamm.

Vabariigi president tunnustas Valgetähe IV klassi teenetemärgiga keemiainstituudi bioorgaanilise keemia õppetooli professorit Nigulas Samel'it (teenetemärgi andmise otsus 04.02.2016 nr 739).

Vabariigi Valitsus määras 2016. aasta teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal orgaanilise keemia õppetooli professorile Tõnis Kanger'ile teadustöö “Asümmeetrilised organokatalüütilised ja kaskaadreaktsioonid” eest.

 

Doktoritööde kaitsmised keemiainstituudis


Doktoritööd digikogus

 Kadri Aller

Kaitsmine 25.05.2016

"Defineeritud koostisega söötmete arendamine ja kasutusalad piimhappebakteritele"

“Development and applications of chemically defined media for lactic acid bacteria”

 Juhendajad: Prof Raivo Vilu ja vanemteadur Kaarel Adamberg

 

Gert Preegel

Kaitsmine 27.05.2016

“Cyclopentane-1,2-dione and Cyclopent-2-en-1-one in asymmetric organocatalytic reactions”
„Tsüklopentaan-1,2-diooni ja tsüklopent-2-een-1-ooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid“

Juhendaja prof M. Lopp ja Tõnis Pehk