• Õpi juristiks TTÜ õiguse instituudis!
   

  • Koolitame uue põlvkonna juriste, kes tunnevad nii Eesti kui Euroopa õigusruumi tavasid ja praktikat
  • Meie lõpetanud töötavad Eestis, Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Avalikus- ja erasektoris, advokaatide, kohtunike, notarite, riigiteenistujate, suurettevõtete juristidena, rahvusvahelistes organisatsioonides ja EL institutsioonides
  • Prioriteediks on akadeemiline kvaliteet ja tihe side praktilise õigusmaailmaga
   õppetöösse on kaasatud tunnustatud praktikud, kohtunikud ja rahvusvaheliste organisatsioonide tippspetsialistid
  • Pakume paindlikku õppekorraldust ja erinevaid õppevorme nii bakalaureuse- kui magistriõppe tasandil

   

Suhtle meiega Facebookis!      

Koostööpartnerid

International Association of Law Schools

European Law Faculties Association