Teaduskonna teated

TTÜ sotsiaalteaduskonna nõukogu valis 29. mai istungil dekaaniks prof Sulev Mäeltsemehe. Dekaani ametiaeg kestab 01. septembrist 2014 kuni 31. augustini 2019. 

Sotsiaalteaduskonna 2014.a lõpuaktuse pildid leiad vilistlaportaali aadressil alumni.ttu.ee

Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde võistlus üliõpilastele kuni
5. septembrini 2014 Loe edasi