Tere tulemast TTÜ tööstuspsühholoogia instituudi koduleheküljele!

 

Tööstuspsühholoogia instituut on Tallinna Tehnikaülikooli üks noorimaid instituute, mis loodi TTÜ Nõukogu otsusega nr. 10, 17. veebruaril 2009.a. ja käivitati 1. juulist 2009.a. Tööstuspsühholoogia instituut kuulub TTÜ sotsiaalteaduskonna koosseisu.

Tööstuspsühholoogia instituudi tegevussuundadeks on tööstuspsühholoogia (Industrial Psychology) ja töö- ja organisatsioonipsühholoogia, inimfaktor inseneriteaduses ja nimetatud valdkonnaga seotud psühholoogiateaduse rakenduslikud harud (sh juhtimispsühholoogia, majandus- ja äripsühholoogia, elukvaliteet sh tööelu kvaliteet) ning inseneriõppe haridus ja uued haridustehnoloogiad (sh E-õpe).

Õppetegevuses peame ääretult oluliseks TTÜ üleülikooliliste õppeainete õpetamist nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppe tasemel. Täna on instituudis kolm akrediteeritud õppekava: Halduskorraldus (Office Administration)  bakalaureuseõppekava ning Personalitöö ja -arenduse (Personnel and Development) ja Töö- ja organisatsioonipsühholoogia (Work and Organizational Psychology) magistriõppekavad.

Töö- ja organisatsioonipsühholoogia õppekava soovitatakse European Association of Work and Organizational Psychology in Europe (EAWOP) poolt.

 Tööstuspsühholoogia instituuti struktuuri kuuluvad järgmised üksused: