Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Trükiste kujundamine ja küljendamine (InDesign) (21.10-29.10.2015)

Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad hakata oma töös kasutama InDesign'i trükiste küljendamiseks ja kujundamiseks. Kursusel osalejad omandavad teadmisi läbi praktiliste tööde, kuidas luua ja kujundada trükikõlbulikke publikatsioone. Vaata lähemalt

Kaasaegsed lähtekohad töökeskkonnas (27.10.2015)

Kursusele on oodatud kõik täiendusõpet vajavad töökeskkonnaspetsialistid, tööinspektorid, töötervishoiust ning tööohutusest huvitatud inimesed. Kursuse eesmärgiks on selgitada läbi praktiliste näidete kahte põhiteemat – "Ohutusauditite läbiviimist" ning "Vanemaealise töötaja tervise ja töövõime hoidmist". Vaata lähemalt

Ettevõtlus ja äriplaneerimine (28.10-09.12.2015)

Kursusele on oodatud kõik ettevõtlusega alustavad inimesed, kellele puudub varasem kogemus ettevõtjana. Kursuse eesmärk on anda teadmisi kõige olulisematest teemadest ning sammudest ettevõtte asutamisel ja selle juhtimisel.  Vaata lähemalt

Mitme energiaallikaga kliimasüsteemid (29.10.2015)

Kursusele on oodatud projekteerijad, energiatõhususspetsialistid, kinnisvara haldajad ja tehnosüsteemide ekspluateerijad, kellel on baasteadmised kliimasüsteemidest, nende toimimispõhimõtetest ja valiku alustest. Kursusel tutvustatakse mitme energiaallikaga jahutus-/küttesüsteemide toimimise põhimõtteid ja nendega seotud probleemide olemust ning tingimusi selliste süsteemide probleemideta ja efektiivseks tööks. Vaata lähemalt