Peatselt algavad kursused 

Vene ärikeel (06.01.- 21.04.2015)

Kursusele on oodatud kõik ettevõtjad ja erasektori spetsialistid, kes soovivad korrata ja kinnistada varem omandatud erialast sõnavara, laiendada ärialast sõnavara ning aktiviseerida kõneoskust. Vaata lähemalt

Tööstusakadeemia (21.01.- 12.06.2015)

Tööstusakadeemia eesmärk on arendada tööstusvaldkonnaga seotud valdkonnajuhte ja talente andmaks neile teadmisi ja laiemat vaadet, et tõsta nende kompetentsust, kindlust ning ambitsioonikust olla tulevikus eestvedajaks ja mootoriks ettevõtete arendamisel. Vaata lähemalt

Keevituskoordinaator EN1090 (21.01.- 29.01.2015)

Kursusele on oodatud keevitustööde koordinaatorid ja keevitusala spetsialistid, kellel on praktilise töö kogemus metallkonstruktsioonide tootmisel. Kursus annab teadmised keevitustööde koordinaatoritele standardi EN1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks. Vaata lähemalt

Raamatupidaja-finantsist (23.01.- 19.12.2015)

Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada ja täiendada majandusarvestuse alaseid teadmisi. Kursus on koostatud vastavalt raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja V ja osaliselt Raamatupidaja VI kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetele. Vaata lähemalt