Peatselt algavad kursused

Kujundamine CorelDRAW X6 abil (30.03-31.03.2015)

Kursus on mõeldud neile, kelle ülesandeks on kokku panna tekste, jooniseid ja fotosid trükiste või reklaamitööde jaoks ja kes soovivad vastavaid teadmisi ja praktilisi oskusi arendada ja täiendada. Vaata lähemalt

Hoonete energiatarbimise ja sisekliima modelleerimine programmiga IDA ICE (06.04-27.04.2015)

Kursus on mõeldud ehituse ning eelkõige kütte ja ventilatsiooni eriala inseneridele, hoonete energiatõhususe spetsialistidele ning energiaaudiitoritele, kes soovivad saada teadmisi programmi IDA ICE kasutamiseks. Vaata lähemalt

Ettevõtlusega alustamise kursus (08.04-13.05.2015)

Kursus annab oskused ärimudeli ja äriplaani kavandamiseks ja ettevõtte planeerimiseks vajaliku analüüsi ja arvutuste metoodikat. Samuti annab kursus koolitatavale võimaluse valitud idee alusel praktiliselt planeerida ettevõtlusprotsess, koostada ärimudel ja selle alusel äriplaan. Vaata lähemalt

Tootmise planeerimine ja juhtimine (15.04-19.06.2015)

Kursusele on oodatud tootmisettevõtte kesk- ja esmatasandi juhid, kes on seotud tootmise planeerimise ja juhtimisega ettevõttes ning kes soovivad suurendada tootmistegevuse efektiivsust oma ettevõttes. Vaata lähemalt