Raadio- ja sidetehnika instituut

 • TTÜ Raadio- ja sidetehnika instituut (RSTI) on ainus institutsioon Eestis, kes valmistab ette Eestile väga vajalikke telekommunikatsiooni valdkonna spetsialiste akadeemilise kõrghariduse baasil.
 • RSTI pakub ainsana Eestis vastava eriala õpinguid magistri ja doktoriõppe tasemel.
 • Tulevased telekommunikatsiooniinsenerid õpivad siin tundma elektromagnetiliste nähtuste (vool, raadiolained, valgus) vahendusel toimivad sidesüsteeme, nende ehitust ja funktsioneerimist ning tegelevad ühtlasi andmeedastuse kiiruse, usaldatavuse ja turvalisuse küsimustega.
 • Lõpetajad ei jää erialase tööta, enamgi veel – telekommunikatsiooni eriala üliõpilane leiab soovi korral erialase töö juba õpingute ajal.

  Loe lähemalt >
   

  

Teated 

 

 

Magistritööde kaitsmine augustis

Magistritööde esitamise tähtaeg neljapäeval, 21. augustil 2014 kell 10.00 ruumis II-410 Evi Allas 6202370.

Magistritööde kaitsmine toimub reedel, 29. augustil 2014 kell 9.00 ruumis II-409.

Tõnu Trump
Kaitsmiskomisjoni esimees 

 

Uurimistöö võimalus doktorandile

Koostöös TTÜ ja Chalmersi tehnikaülikooliga pakutakse välja doktorandile võimalus teha uurimistöö andmeedastuse ja valguskaablite teemal.

Lähem info: TTY_doktorand.pdf.

 

Praktikavõimalus

Pakkuda on hea võimalus eelseisvaks suveks telekommunikatsiooni ja ka teiste IT-teaduskonna eriala tudengitele praktika sooritamiseks AS EMT Juhtimiskeskuses. 

Vaata lisainfot:

Juhtimiskeskuse_osakonna_praktika_kevad_suvi_2014-3.pdf

 

Praktikavõimalus_2

Lennuliiklusteeninduse AS otsib kolmeks kuuks prantikanti.

Info RSTI stendil ja siin:

praktikant_pakkumine_297x420.pdf


 

RSTI-l on välja pakkuda magistritöö teema "Tuuleparkide mõju vähendamine õhuseireradaritele"

 

Töö eesmärgiks on uurida kuidas mõjutavad tuulepargid radarite töökindlust. Tuuleturbiin on radari jaoks üsna omapärane objekt: ühest küljest on tegemist statsionaarse fikseeritud objektiga, teisest küljest põhjustab see oma pöörlevate tiivikute tõttu liikuvatele objektile omast Dopplerilist sagedusnihet. Tuuleturbiinid on suurte mõõtmetega ja neid on tuulepargis tavaliselt koos suuremal hulgal, moodustades selliselt ala, mis ühest küljes tekitab radaripildis ohtralt valehäireid ja teisest küljest võib varjata tuulepargi taga või kohal liikuvaid objekte. Seetõttu osutub tuulepark julgeolekuohuks nii sõjalises aspektis (võimaldab vastase varjatud lähenemist) kui ka tsiviilvaldkonnas (raskendab lennuliikluse jälgimist ja kontrolli).

 

Magistritöö teoreetiline pool sisaldab tööd kirjandusega selgitamaks välja mida on toodud probleemi lahendamiseks maailmas tehtud:

 • Erinevate radaritüüpide ja nende rakenduste seisukohast.
 • Signaalitöötluse seisukohast.
 • Automaatse jälgimise (tracking) ja kujutise töötlemise seisukohast.

Töö rakenduslik pool seisneb tuulepargist peegeldunud radarsignaalide mõõtmises ja analüüsimises.

Huvi või lisaküsimuste esitamise soovi korral võtta ühendust:

Ivo Müürsepp
Telekommunikatsiooniteenuste assistent
TTÜ RSTI
e-mail: ivo dot muursepp at ttu dot ee
telefon: 620 2355
skype: ivo2010
 


 Karjääriseminarid tudengitele


Karjääri- ja nõustamistalitus korraldab tudengitele karjääriseminare, mille kava leiate siit:

Karjääriseminaride eesmärgiks on  aidata üliõpilastel toime tulla õpingute ajal ning teha edukaid valikuid tööturul.

 

Monika Sutrop
peaspetsialist
Karjääri- ja nõustamistalitus
Tallinna Tehnikaülikool
e-post: monika dot sutrop at ttu dot ee

 

 

EITSA sihtfinantseeringu toel uuenes Raadiotehnika ja Signaalitöötluse õppetooli laborivarustus

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse programmi Tiigriülikool raames moderniseeriti raadio- ja sidetehnika instituudi raadiotehnika ja signaalitöötluse õppetooli õppelaboratooriumi tehnilist sisseseadet.

Toetuse raames soetati tänanpäevased signaaliprotsessorite (DSP) arendusplatvormid ning nende juurde kaasaegsed arvutikomplektid. Uuendatud laboritehnika võimaldab läbi viia ettenähtud mahus ja kvaliteediga õppetööd ning suurendab seega info- ja kommunikatsioonitehnika alase haridus kvaliteeti TTÜs.

Projekti kogumaksumuseks oli 9736€ millest 67% kattis EITSA sihtfinantseering ja 33%  instituudi omavahendid.

Lähemat informatsiooni EITSA toetuste kohta saab koduleheküljelt www.eitsa.ee.

Lisainfo: Toomas Ruuben, TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut,
telefon 620 2354.