Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratoorium (KATKL) on TTÜ Keemia ja biotehnoloogia instituudi koosseisus tegutsev allüksus, mis on tihedalt seotud Keemia osakonnaga ja selle laboritehnilise infrastruktuuriga. Meie eesmärk on rakendada ülikoolis välja kujunenud kõrgetasemelist teaduspotentsiaali ja keemiaalast kompetentsust teenuste osutamises nii Eestis kui ka välismaal.

Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratooriumi juhtimissüsteem on alates 2003. aastast akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuses. Eesti Akrediteerimiskeskus on katselabori tegevuse tunnistanud vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele (akrediteerimistunnistus nr L116).

Pakume erinevaid keemilisi analüüse, seotud teenuseid (s.h. T&A teenuseid) ja koolitust. Teenuste põhivaldkond on mikroelementide ja bioaktiivsete ainete määramine looduslikes ja tehnilistes objektides ning bioloogilistes materjalides kaasaesete instrumentaalanalüüsi meetoditega. Alates aastast 2010 pakume ka kemikaalide registreerimise teste (REACH).     

 

 

Last modified: 24.04.2018