Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratoorium (KATKL) on TTÜ Keemia ja biotehnoloogia instituudi koosseisus tegutsev allüksus, mis on tihedalt seotud Keemia osakonnaga ja selle laboritehnilise infrastruktuuriga. Meie eesmärk on rakendada ülikoolis välja kujunenud kõrgetasemelist teaduspotentsiaali ja keemiaalast kompetentsust teenuste osutamises nii Eestis kui ka välismaal.

Pakume erinevaid keemilisi analüüse, seotud teenuseid (s.h. T&A teenuseid) ja koolitust. Teenuste põhivaldkond on makro-, mikro- ja lisandelementide määramine looduslikes ja tehnilistes objektides ning bioloogilistes materjalides. Alates aastast 2010 pakume ka kemikaalide registreerimise teste (REACH).