Ülevaade

Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikum kui teadus-, õppe- ja arendusasutus moodustati 15. juunil 2006 TTÜ Nõukogu otsusega nr. 59. Loodud teadusasutus kanti Eesti Teadusinfosüsteemi teadus- ja arendusasutuste alamregistrisse 24. novembril 2006 haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr. 954.

TM arengu eesmärgiks on innovaatiline ja interdistsiplinaarne teadusasutus, mis ühendab Tallinna Tehnikaülikooli, erinevaid haiglaid ja teisi tervishoiuga seotud ettevõtteid ning asutusi. TM teeb koostööd Euroopa arenenud riikide ülikoolidega ning meditsiiniasutustega arendades oma õppe- ja teadustöö keskkonda ning teenuste ja töökeskkonna kvaliteeti. TM missiooniks on ühendada meditsiiniline ja tehniline teadmus inimese tervise ja heaolu hüvanguks ning koondada endasse Euroopa parimatele standarditele vastav tehnoloogia.

Loe edasi >>