Mektory - see on mõtteviis!

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory pakub:

  • ETTEVÕTTELE: Viime kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi tootearendusprobleeme ja genereerida uusi tulevikku vaatavaid ideid.
  • TUDENGILE JA ÕPPEJÕULE: Seome teoreetilist õpet praktilisega. Aitame ette valmistada paremal tasemel ja ettevõtetega koostöökogemusi omavaid insenere.
  • ETTEVÕTLIKELE NOORTELE: Innustame üliõpilaste idufirmasid edasi liikuma. Meie ökosüsteemi kuulub nii abi ideede genereerimisest ja meeskondade moodustamisest, lõpetades toimivate start-up ettevõtete ja võimalike investorite kokku viimisega. 
  • KOOLINOORTELE: Tegeleme järelkasvuga, et näidata juba kooliõpilastele, et inseneri elukutse on huvitav ja elulähedane. Samuti suuname koolinoori ettevõtlikkusele.
  • ÜHISKONNALE: Pühendume rahvusvahelistumisele, sest ainult erinevate kultuuride, tööharjumuste, ideede ja huvitavate lahenduste kokku viimine tagab tänapäeval edu.

Tutvu broneeritavate ruumidega SIIN.

Meie keskust on kolme ja poole aasta jooksul külastanud üle 200 000 inimese ligi 116st erinevast riigist. Tule veendu oma silmaga, mida põnevat 4450m2 suurune keskus pakub.

 Tänane innovatsioon on homne traditsioon!

 


 

Mis on Mektory?

 

 
Korralda sündmus Mektorys
Teenused ettevõttele

 
TTÜ Mektory Start-up programm
TTÜ Mektory Tehnoloogiakool

TTÜ Mektory SatelliidiprogrammMektory Videod


 
Mektory pildialbum 

 

 

28. novembril toimus TTÜ Mektory keskuses järjekordne koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“.  

Juba kolmandat korda toimuva festivali põhieesmärk oli kokku viia ettevõtjad ning Eesti ülikoolide ja teadusasutuste teadlased, tihendamaks omavahelist koostööd ja leidmaks võimalusi ühisprojektideks ja arendustegevusteks. Tänavu toimunud festivali läbivateks teemadeks ja märksõnadeks olid inimene, keskkond ja ressurss.

Festivali avas TTÜ rektor Jaak Aaviksoo, kes alustas oma sõnavõttu arvamusega, et nimetus Koostööfestival peegeldabki ürituse põhiiseloomu üsna ammendavalt. „Tõeline ühistegemine sünnib sellest, kui kogu tsükkel – nii õppimine, õpetamine, teaduse tegemine ja ettevõtlus on nii läbi põimunud, et algusest peale jagatakse ühiseid sihte ja ühiseid väärtusi“, lisas Aaviksoo.

Päeva teises pooles jätkus tegevus 6 temaatilises töötoas, kus festivali külalised said kaasa mõtiskleda ja arutleda tulevikku suunatud teemadel, näiteks ring-ja biomajandusest, andmete ristkasutusest, Tööstus 4.0-st ja tehisintellektist. Tutvuda sai ka ülikoolide ning koostöövõrgustiku Adapter partnerite teenuste ja koolituste väljapanekuga.

TTÜ Mektory direktor Maria Alajõe iseloomustas Koostööfestivali järgmiselt:

„Üks liftikõneleja tõi näite, et teadlaste hulgas on ebaproportsionaalselt palju maratonijooksjaid. Sama on väidetud ka ettevõtja kohta. Teadus ja ettevõtlus on kestvusalad. Neil inimestel on vaja aeg-ajalt kokku saada ja omavahel tempot ühtlustada, suunda seada ja ka koos edasi minna. Koostööfestival lõi  võimaluse saada kiire ülevaade mõnedes teadusvaldkondades toimuvast ja seejärel neil teemadel pikemalt arutada.

Festivali külastajate arv TTÜ Mektorys kohapeal küündis üle 300, lisaks jälgis liftikõnesid ja päeva esimest poolt postimees.ee vahendusel 173 inimest.

Koostööfestivali Õigel ajal õiges kohas 2018. aastal korraldab Tallinna Ülikool.