Venia legendi „Additive Manufacturing Technologies“

 24. jaanuaril algusega kell 9:00 toimuvad ruumis U05-216 avalikud loengud (venia legendi) kihtlisandustehnoloogia professuuri koha täitmiseks teemal "...

24.01.18
Venia legendi „Additive Manufacturing Technologies“

Venia legendi "Privacy Preserving Data Mining, Estimated Time of Arrival for Buses"

Tarkvarateaduse instituudi seminaril reedel, 26. jaanuaril kell 14:00 Dr Kevin Chiew (CrimsonLogic, Singapur) venia legendi "Privacy Preserving Data Mining, Estimated Time of Arrival for Buses" ruumis ICT-315.

26.01.18
Venia legendi

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut kutsub avalikule loengule

Esmaspäeval, 29. jaanuaril kell 15:00 toimub ruumis U05-103 avalik loeng teemal „Koroona impulss-lahenduse plasma kasutamine veekeskkondade töötlemisel„ („Application of pulsed corona discharge plasma to aqueous media treatment“), mida loeb vee- ja keskkonnatehnoloogia professor Sergei Preis.

29.01.18
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut kutsub avalikule loengule

Vaata veel