• Olete jõudnud küberneetika instituudi füüsika osakonna lektori Marek Vilipuu kodulehele. Siit leiate oma praktikumi tööde jaotuseid, juhendeid ja muid õppematerjale ning informatsiooni, mis puudutavad füüsika praktikume, harjutustunde ning täiendusõpet. 

     

    2018/2019. õa kevadsemestril õpetatavad ained:

     

Meeldetuletus

Praktikumi tundi tulles peab alati eelnevalt kodus ettevalmistama järgmised protokolli osad:

 

  1. Tiitelleht koos skeemiga
  2. Töö teoreetilised alused (1A4 lehekülg käsikirjas)
  3. Katseandmete tabelid

 

Eelmine töö tuleb koos arvutustega esitada!

Loe sissejuhatust Füüsika I praktikumi

_____________________________________