Meeldetuletus

Praktikumi tundi tulles peab alati eelnevalt kodus ettevalmistama järgmised protokolli osad:

 

  1. Tiitelleht koos skeemiga
  2. Töö teoreetilised alused (1A4 lehekülg)
  3. Katseandmete tabelid

 

Eelmine töö tuleb koos arvutustega esitada!

Loe sissejuhatust Füüsika I praktikumi

_____________________________________