Tõnn Talpsepp

Vanemteadur

Rahanduse ja majandusteooria instituut, Tallinna Tehnikaülikool

email: tonn.talpsepp@ttu.ee

CV

Konsultatsiooniaeg: kokkuleppel emailiga 

Õpetatavad ained:

TER0520 Eraisiku rahandus

TER1220 Finantsturud ja -institutsioonid

TER1464 Finants- ja väärtpaberianalüüs

TER2403 Investeeringute analüüs

TER2405 Tuletisväärtpaberid

TER9650 Käitumuslik rahandus

Teadustöö

Teadustöö põhiteemadeks on käitumusliku rahanduse valdkonnas investorite investeerimiskäitumise uurimine, sh sotsiaal-majanduslike ja hariduslike faktorite mõju uurimine investeerimiskäitumisele, käitumismustrite ja -vigade tekkimisele, finantsturgudel osalemisele ja edukusele. Teiseks suuremaks uurimisvaldkonnaks on volatiilsus finantsturgudel, sh volatiilsuse asümmeetria tekkepõhjuste uurimine käitumusliku rahanduse vaatevinklist.