MANUFUTURE 2017 – MOVING UP THE VALUE CHAIN

24-25 OCTOBER, 2017

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


Manufuture 2017 is held in Tallinn University of Technology (TTÜ), Tallinn, Estonia. The TTÜ campus expands 50 hectares and consists of 72 buildings. TTÜ offers its students exciting student and cultural experiences, and the university’s accommodation and sporting facilities are among the best in Northern Europe. The TTÜ campus is also a home to more than 200 high-tech companies (e.g. Skype).

TTÜ is a public university, established in 1918, consisting:

 • 4 Schools and Estonian Maritime Academy
 • 20 Departments, incl. Tartu College, Virumaa College and IT College
 • 106 curricula, incl. 33 international curricula
 • 11 070 students from 91 different countries
 • 700 faculty members
 • 500 scholars

 


Manufuture 2017 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ). Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist. Üliõpilastele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu, ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed paremad Põhja-Euroopas. TTÜ linnakus asub üle 200 kõrgtehnoloogilise ettevõtte (nt Skype).TTÜ on avalik-õiguslik ülikool, asutatud 1918. a., kuhu kuulub:

 • 4 teaduskonda ja Eesti Mereakadeemia
 • 20 instituuti, sh Tartu, Virumaa ja IT kolledž
 • 11 070 üliõpilast 91 erinevast riigist
 • 106 õppekava, sh 33 rahvusvahelist õppekava
 • 700 õppejõudu
 • 500 teadustöötaja

 

Manufuture 2017