SmartIC Robotics aruteluseminar

 21. veebruaril 2017. a toimus TTÜs I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) võrgustiku raames robootika teemaline aruteluseminar eesmärgiga luua ka Eestisse robootika tööstuskeskus (hub) – SmartIC Robotics Estonia.

 

TTÜ koostöös IMECC-iga viib läbi 9-kuulist Horisont 2020 ettevalmistusprojekti, mille raames koostatakse robootika tööstuskeskuse tasuvusanalüüs, selgitatakse tööstuse vajadusi ning kaasatakse koostööpartnereid. 2018. aastal on plaanis esitada rahastamistaotlus Euroopa Komisjonile.

 

Seminari eesmärk oli tutvustada nii TTÜ huvisid ja kaugemaid eesmärke kui ka rääkida praktilistest robootika lahendustest ja uuendustest.  

 

Seminari avas prorektor Renno Veinthal, Prof. Tauno Otto tutvustas TTÜ nutika tootmise tuumiktaristu (Smart Industry Centre ehk SmartIC) uusi algatusi, Prof. Florentin Wörgötter Saksamaalt jagas Göttingeni Ülikooli projektikogemusi, Tavo Kangru rääkis äsja alustatud robootikauuringust Eestis ning kolm ettevõtjat andsid ülevaate praktilistest robootika lahendustest:  Martinš Sarkans Norcarist, Jaan Jeeberg IPTE Automation’ist ja Raivo Sell ITT Group’ist. Kohvipauside ajal toimus aktiivne diskussioon ja pealelõuna lõpetati ekskursiooniga TTÜ laboritesse.

 

TTÜ ootab tagasisidet kõikidelt osalejatelt, kuidas edaspidi koostööd teha ja Eesti tööstust toetada.

 

Prof. Tauno Otto