Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Võlanõustaja (tase 6) (28.02.2018-30.04.2018)

Kursusele on oodatud sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja kõik teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega. Vaata lähemalt

Ehitusinseneri kutsestandaripõhine täienduskoolitus - konstruktsioonid (7.03.2018-22.03.2018)

Kursusele on oodatud ehitusinsenerid, projekteerijad ja teised ehitusvaldkonnas töötavad spetsialistid, kes soovivad taotleda (pikendada) 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri kutset. Vaata lähemalt

Päikeseelektrisüsteemide elektrienergia tootluse modelleerimine (15.03.2018)

Kursus on suunatud projekteerijatele, arhitektidele, elektrikutele, energeetikutele ja teistele päikeseelektrist huvitatud inimestele, kes puutuvad oma töös kokku päikeseelektrisüsteemidega. Vaata lähemalt