Hea koostööpartner!

Tea Varraku fotoOotame Sind koostööle Tallinna Tehnikaülikooliga. TTÜ on usaldusväärne partner kohalikele ja rahvusvahelistele ettevõtetele, võrgustikele, avalikule sektorile, ülikoolidele, teadlastele, põhikoolidele ja gümnaasiumitele. Meie innovatsioooni ja ettevõtluskeskuses MEKTORY kohtuvad teadus ja turunõudlus, et ellu viia innovatsiooniprojekte, mis toovad ärikasu ettevõtjatele, töökogemust üliõpilastele ja teadusarendusvõimalusi ülikoolile. Meie tugevuseks on fookus rakendusuuringutel ja praktilisel väljundil, mis panustab toodete, teenuste ja ettevõtete lisandväärtuse ning konkurentsivõime kasvu.  Tule ja leiame parima lahenduse!

Tea Varrak
Innovatsiooni ja rahvusvaheliste suhete prorektor
Innovatsiooni-ja ettevõtluskeskus MEKTORY direktorMEKTORY
projektid

MEKTORY ruumid
ja 
laborid

Ärimudelite
konkurss

Mis on
MEKTORY?


Mektory eesmärgid on:

  • Viia kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad ning olla praktilised tootearendusprobleemide lahendajad. Oleme keskendunud disain- ja tootearenduse, ärimudelite arenduse ning mobiilsete teenuste ja meedia suunale. 
  • Maksimaalselt siduda ülikooli teoreetilist õpet praktilisega ning ette valmistada paremal tasemel juba ettevõtetega koostöökogemusi omavaid insenere.  
  • Innustada üliõpilaste idufirmasid edasi liikuma. 
  • Tegeleda järelkasvuga ja näidata kooliõpilastele kui põnev on inseneeria maailm.
  • Rahvusvahelistumine sest ainult erinevate kultuuride, tööharjumuste ideede ja huvitavate lahenduste kokkuviimine tagab tänapäeval edu. 

 Tule ja leia oma ärivõimalus!

 

LOE VEEL

 

KAUNIST SAABUNUD KEVADET !